Syyskirje 2023

Hyvä Pro Sophien jäsen

Syksy hiipii hiljalleen, muuttolinnut etsivät paluureittejään ja lehdet kellastuvat. Koulut ovat täydessä työn touhussa – samoin me Pro Sophiessa.

Perinteinen Teatteri Avoimien Ovien jäsenilta on torstaina 26.10. 2023 kello 17.15–20.00 ja teemamme on Taide ja luovuus näkyväksi – kohtaamisia kuvien takana.

Taiteilijavieraiksi olemme saaneet taiteilija Katriina Haikalan ja valokuvaaja Ville Juurikkalan. Toivon, että mahdollisimman moni Teistä tulee mukaan. Tuo tullessasi myös ystäviäsi, jotka mahdollisesti kiinnostuvat toiminnastamme ja erityisesti toimintamme tarkoituksesta.

Tuemme muuan muassa Sophie Mannerheimin koulun oppilaiden lukutaitoa ja kirjallisuuden tuntemusta sekä taide- ja taitoaineiden opiskelua kirja- ja välinehankinnoilla, taiteilijavierailuilla ja monilla koululaisten toivomilla tavoilla. Pro Sophien vapaaehtoiset lukukummit ovat koululla säännöllisesti lukemassa, luetuttamassa ja vuorovaikuttamassa. Jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla voimme rikastaa sairaalakoulun oppilaiden opetusta elämän terveyshaasteiden keskellä.

YK:n sivuilla todetaan lukutaidon olevan ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Taide- ja taitoaineet puolestaan kehittävät oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja, myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää maailmaa. Ne rikastavat ajattelun ja oppimisen taitoja sekä luovat pohjaa eettisen ajattelun kehittymiselle. Taide- ja taitoaineiden avulla monet oppimisen lukot ja sairauden aiheuttamat hidasteet avautuvat – melkein huomaamattaan oppii asioita, joita aiemmin on arkaillut ja pelännyt.

Teatteri Avoimien Ovien perinteisen tapahtuman tarkoituksena on luoda lämminhenkinen yhdessäolotilaisuus. Tapaatte myös runsaasti Sophien koulun henkilökuntaa ja kuulette välähdyksiä koulun arvoista, arjesta ja pedagogiikasta. Luonnollisesti toivomme saavamme uusiakin jäseniä tukemaan yhdistyksemme toiminta-ajatuksia.

 Oppilaita ei näy valokuvina sivuillamme eikä liioin koululaisten esityksinä tilaisuuksissamme, sillä Sophie Mannerheimin koulun oppilaat ovat sairaala- ja erityiskoulussa selvitäkseen vaativista terveyteen ja oppimisvaikeuksiin liittyvistä haasteista. He tarvitsevat rauhaa taklata kasvuhaasteita erinomaisen ja ammattitaitoisen henkilökunnan avulla.

Me Pro Sophiessa tuemme koulun toimintaa niillä osa-alueilla, jotka rikastuttavat oppilaiden koulunkäyntiä sekä helpottavat opettajien ja koulunkäyntiavustajien vastuullista työtä. Voimme toki nähdä oppilaiden tuotoksia tilaisuuksissamme ja jäsenpostissamme. Tämä kirsikkapuu on Sophie Mannerheimin koulun kevätjuhlakoriste, jonka oppilaat ovat suunnitelleet ja työstäneet aikuisten tuella.

Oikein hyvää syksyä Sinulle ja taidetapaamisiin lokakuussa – lämpimästi tervetuloa!

Sirpa