Joulukirje 2023

Hyvä Pro Sophien jäsen

Vuosi 2024 hahmottuu vielä himmeänä ja mystisenä. Mitä olemme kokeneet, mitä on nyt ja mikä siintää edessämme? Maailma on rauhaton ja täynnä vaativia haasteita.

Pohdimme ilmastoa, rajakysymyksiä ja Sotea. PISA-tulokset tippuvat ja talousvääntöä käydään säästötoimista. Presidenttimmekin vaihtuu. Somessa saa sanoa mitä tahansa ja valeinformaatio uppoaa meihin huomaamatta.

Mistä saamme toivoa ja uskoa tähän todellisuuteen?  Lapsemme ja nuoremme kasvavat ja varttuvat – me aikuiset voimme tehdä joka päivä ’rauhan tekoja’ olemalla vuorovaikutuksessa kasvavan sukupolven kanssa kyselemällä, kuuntelemalla, ohjaamalla ja kiittämällä. Aikuisen tehtävä on taata kasvurauha, valvoa lasten ikätasoisia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä asettaa rohkeasti turvallisia rajoja.  Huomaamme myös laittaa oman digilaitteen taskuun, kun kohtaamme lapsia, nuoria ja läheisiämme tai päiväkodin ja koulun aikuisia.

Sinnikkyyttä, sisua ja keskittymistä tarvitaan uuden oppimisessa – pitkästyminenkin on hyvää harjoitusta luovuusresurssien avautumiselle. Lukutaito avaa oppimispotentiaalia olipa kyse mistä oppiaineesta tahansa. Tutkimusten mukaan lukeminen kehittää sanavarastoa ja empatiakykyä sekä parantaa kykyä keskittyä ja rauhoittua.

Kaiken lisäksi lukeminen tukee aivoterveyttä. Hyvään lukutaitoon johdattelee monenlaisten tekstien lukeminen kirjoista, lehdistä ja toki sähköisiltä alustoiltakin.

Pro Sophie tukee monin tavoin sairaalakoulujen toimintaa rinnalla kulkien ja kuulostellen sairaalaopetuksen tarpeita. Kuluvan vuoden aikana olemme hankkineet ison pinon kirjoja Sophien koulun oppilaskirjastoon. Oppilaat ovat saaneet tutustua kirjatarjontaan ja tehdä itse valintoja hankittavista teoksista. Yhdistyksen lukukummit Pirjo-Riitta, Nanny ja Riitta lukevat ja luetuttavat oppilaita säännöllisesti ja sovitusti saumattomassa yhteistyössä Sophien koulun aikuisten kanssa.

Voit lukea nettisivuiltamme www.prosophie.fi  toimintasuunnitelmia ja vuosikertomuksista, joista selviää, millaista tukea olemme antaneet Suomen sairaalaopetukselle ja Sophie Mannerheimin koululle näiden yhdentoista toimintavuotemme aikana. Vuosikokouksemme on maaliskuun 7. päivänä. Tervetuloa tutustumaan Sophie Mannerheimin kouluun ihan paikan päälle ja arvioimaan toimintamme tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Kannattaa merkitä päivä jo nyt allakkaan.

Hyvä Pro Sophien jäsen.
Toimintamme ei ole mahdollista ilman jäsenkuntaamme. Antamasi tuki on erittäin tärkeä. Voimme auttaa koulupolulla lapsia ja nuoria, joille lisähaastetta tuo sairauden aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset hidasteet. Voimme suunnata koulutustukea opettajille, jotka tarvitsevat tietoa, taitoa ja tukea arvokkaaseen tehtäväänsä.

Hallituksemme jäsenet Anna-Kaisa, Helena, Piia, Pirjo ja Topi ahkeroivat harkiten, että suuntaamme yhdistyksen tuen oikeisiin asioihin ja kohteisiin vastuullisesti. Kiitos kuluneesta vuodesta ja kaikkea hyvää vuodelle 2024.

Lämpimin terveisin Sirpa