Pro Sophie ry

Sophie Mannerheimin Koulu

Koulumme toimii  kolmessa eri toimipisteessä.  Päivittäinen oppilasmäärämme on noin 160, vuositasolla oppilaita on noin 600. Koulun oppilaista omia oppilaita on 108 ja noin 50 oppilasta tulee HUS:n eri osastoilta. Henkilökuntaan kuuluvat 19 erityisluokanopettajaa ja 13 erityisopettajaa, 14 koulunkäyntiavustajaa, rehtori, apulaisrehtori ja koulusihteeri.

Pääkoulu Sibeliuksenkatu 14, rak.4

Sibeliuksenkadun toimipisteessä opiskelee päivittäin noin 140 oppilasta luokka-asteilta 1-9. Sibeliuksenkadun toimipiste toimii pääkouluna, koska siellä työskentelevät koulun hallinnosta vastaavat rehtori, apulaisrehtori ja koulusihteeri. Toimipisteen oppilaat ovat joko koulumme omia oppilaita tai tulevat lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastoilta.
Lisäksi samalla tontilla nuorisopsykiatrian osaston yhteydessä olevissa koulutiloissa opiskelee 7 lasta ja nuorta sekä kaksi opettajaa.

*    *    *

Stenbäckinkadun toimipiste

Stenbäckinkadun toimipiste sijaitsee Lastenklinikalla. Toimipisteen oppilaat ovat HUS:n eri osastoilla olevia peruskouluikäisiä potilaita. Henkilökuntaan kuuluu 4 erityisopettajaa. Opetus tapahtuu pääasiassa hoito-osastoilla, mutta myös ryhmämuotoinen opetus koululuokassa on mahdollista oppilaan voinnin niin salliessa.  

*    *    *

Sylvesterintien toimipiste

Sylvesterintien toimipiste toimii Pitäjänmäellä Helsingin Diakonissalaitoksen perhe- ja nuorisotyön intensiivi- ja jatkohoitoyksiköiden yhteydessä. Koulukuntotuttavalla luokalla opiskelee 12 peruskouluikäistä oppilasta. Kyseiseltä luokalta on tavoitteena koulutyön jo sujuessa siirtyä joko sairaalakoulun muihin toimipisteisiin tai muuhun soveltuvaan erityisopetuksen luokkaan tai jatko-opintoihin.

*    *    *