Kesäkirje 2024

Hyvä Pro Sophien jäsen,
Kesä tupsahti pitkän talven jälkeen oikein ryminällä ja luonto on täydessä kukoistuksessa. Lämpö ja aurinko hivelevät mieltä ja kangistuneita niveliä – kaupungilla näkee hymyileviä kasvoja!

Vuosikokous toteutui maaliskuussa ja yhdistyksen hallituksen jäsenet Anna-Kaisa, Helena, Piia, Pirjo ja Topi ovat työskennelleet sitoutuneesti toimintasuunnitelman mukaan. Oppilaat ovat pääseet kevätretkelleen yhdistyksen tuella. Kevätjuhlapäivänä oli ilo jakaa koululla kymmenen stipendiä ja lukukummimme Pirjo-Riitta, Nanny ja Riitta ovat säännöllisesti käyneet koululla lukemassa ja luetuttamassa peruskoululaisia. Suomen sairaalakoulujen henkilökunnalle ja jäsenillemme oli tarjolla maalis-huhtikuussa YouTube video, jossa oli Riikka Seppälän luento Samaan suuntaan – kodin ja koulun arvostava yhteistyö ja lasta suojaava liittouma sekä Petteri Järvisen luento Mitä jokaisen aikuisen tulee ymmärtää omasta ja lasten
tietoturvallisuudesta?

Pro Sophie on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä lausuntopyynnön luonnoksesta, joka koskee hallituksen esitystä eduskunnalle perusopetuslain muuttamiseksi. Hallituksen esitysluonnoksessa on nostettu esille myös sairaalaopetuksen konsultatiivinen työ. Sairaalakoulun antama osasto- ja avohoidollinen opetus on todettu riittämättömäksi, koska lasten ja nuorten ahoinvointi on lisääntynyt, ja pitkien välimatkojen takia kaikilla lapsilla ei ole mahdollisuutta osallistua sairaalaopetusyksikön opetukseen. Sairaalaopetuksen konsultatiiviset erityisopettajat voivat jalkautua oppilaan omaan kouluun ja suunnitella sekä toteuttaa oppimisen tukea yhteistyössä
huoltajien, oman koulun opettajien ja oppilashuollon kanssa.

Monet sairaalakoulut ovat toteuttaneet jo vuosia oman toimensa ohella myös konsultatiivista työtä. Opetus- ja kulttuuriministeriö koki sairaalaopetuksen konsultatiivisen palvelun toteuttamisen ja kehittämisen merkitykselliseksi myöntämällä hankerahaa 23 sairaalaopetusyksikölle vuosille 2021–2023. Työn tavoitteeksi ministeriö asetti lähikoulujen osaamisen vahvistamisen, ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen juurruttamisen koulujen toimintakulttuuriin sekä vahvaa tukea tarvitsevien oppilaiden monialaisen työn rakenteiden vahvistamisen.

Hankkeen tulokset ovat erinomaiset, joten nyt toiminta halutaan saada lakisääteiseksi. Pro Sophie tukee tätä tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta, oppimisoikeutta ja syrjäytymistä ehkäisevää lakiuudistusta. Myös koulujen henkilökunta on todennut yhteistyön sairaalaopetuksen erityisopettajan kanssa merkittäväksi tueksi työlleen. Yhdistyksen hallitus jättää aiheesta lausunnon tukien sairaalaopetuksen konsultatiivisen opetuksen määrittämistä lakiin.

Toinen iso hanke yhdistyksellämme on pedagoginen, virtuaalinen oppimisalusta Sophie Mannerheimin koululle. Oppilaat voivat työskennellä opettajansa kanssa yhteisöllisesti pienryhmissä tai suuremmalla porukalla, kun lattiaan voidaan heijastaa vaikkapa maailmankartta, yksittäisen maan kartta tai kuva avaruudesta ja planeetoista. Tällainen laite on hintava, joten olemme päättäneet kerätä rauhassa lisävaroja, että saamme varmasti hyvän tuotteen. Virtuaalilattiaan on saatu lahjoituksia jo yli tuhat euroa, mutta seitsemääntuhanteen on vielä matkaa. Ehkäpä Sinulla tai jollakin läheiselläsi on tulossa merkkipäivä ja koette, että kaikkea on jo riittävästi. Silloin voi ehdottaa muistamiseksi lahjoitusta hyväntekeväisyyteen – vaikkapa Pro Sophien tilille FI24 3131 1001 0672 59 viestillä ”Lahjoitus oppimisalustaan” Lisätietoa digipedagogiikasta ja oppisteknologiasta löytyy esimerkiksi sivuilta https://eduideas.fi

Perinteinen Teatteri Avoimet Ovet -tapahtumamme jäsenille, jäsenten ystäville ja sairaalaopetusväelle toteutuu 22.10.2024 klo 17.30. Aiheenamme on TOIVO, jota tarvitsemme tässä monella tavalla kiireisessä ja levottomassa ajassa. Laita päivämäärä jo muistiin – lisätietoa tulee syksyllä. Tavataan siellä.

Iso kiitos, että olet Pro Sophien jäsen. Jäsenmaksutuotoilla olemme voineet toteuttaa monia sairaalakoulujen tärkeitä tarpeita ja toiveita, joihin valtionavut eivät millään riitä. Toivotan Sinulle ja läheisillesi oikein hyvää kesäaikaa Desmond Tutun sanoin:

”Toivo on kyky nähdä, että on olemassa myös valoa huolimatta kaikesta
pimeydestä.”
Lämpimin terveisin Sirpa


Kuvat: Pirjo-Riitta Antvuori

Joulukirje 2023

Hyvä Pro Sophien jäsen

Vuosi 2024 hahmottuu vielä himmeänä ja mystisenä. Mitä olemme kokeneet, mitä on nyt ja mikä siintää edessämme? Maailma on rauhaton ja täynnä vaativia haasteita.

Pohdimme ilmastoa, rajakysymyksiä ja Sotea. PISA-tulokset tippuvat ja talousvääntöä käydään säästötoimista. Presidenttimmekin vaihtuu. Somessa saa sanoa mitä tahansa ja valeinformaatio uppoaa meihin huomaamatta.

Mistä saamme toivoa ja uskoa tähän todellisuuteen?  Lapsemme ja nuoremme kasvavat ja varttuvat – me aikuiset voimme tehdä joka päivä ’rauhan tekoja’ olemalla vuorovaikutuksessa kasvavan sukupolven kanssa kyselemällä, kuuntelemalla, ohjaamalla ja kiittämällä. Aikuisen tehtävä on taata kasvurauha, valvoa lasten ikätasoisia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä asettaa rohkeasti turvallisia rajoja.  Huomaamme myös laittaa oman digilaitteen taskuun, kun kohtaamme lapsia, nuoria ja läheisiämme tai päiväkodin ja koulun aikuisia.

Sinnikkyyttä, sisua ja keskittymistä tarvitaan uuden oppimisessa – pitkästyminenkin on hyvää harjoitusta luovuusresurssien avautumiselle. Lukutaito avaa oppimispotentiaalia olipa kyse mistä oppiaineesta tahansa. Tutkimusten mukaan lukeminen kehittää sanavarastoa ja empatiakykyä sekä parantaa kykyä keskittyä ja rauhoittua.

Kaiken lisäksi lukeminen tukee aivoterveyttä. Hyvään lukutaitoon johdattelee monenlaisten tekstien lukeminen kirjoista, lehdistä ja toki sähköisiltä alustoiltakin.

Pro Sophie tukee monin tavoin sairaalakoulujen toimintaa rinnalla kulkien ja kuulostellen sairaalaopetuksen tarpeita. Kuluvan vuoden aikana olemme hankkineet ison pinon kirjoja Sophien koulun oppilaskirjastoon. Oppilaat ovat saaneet tutustua kirjatarjontaan ja tehdä itse valintoja hankittavista teoksista. Yhdistyksen lukukummit Pirjo-Riitta, Nanny ja Riitta lukevat ja luetuttavat oppilaita säännöllisesti ja sovitusti saumattomassa yhteistyössä Sophien koulun aikuisten kanssa.

Voit lukea nettisivuiltamme www.prosophie.fi  toimintasuunnitelmia ja vuosikertomuksista, joista selviää, millaista tukea olemme antaneet Suomen sairaalaopetukselle ja Sophie Mannerheimin koululle näiden yhdentoista toimintavuotemme aikana. Vuosikokouksemme on maaliskuun 7. päivänä. Tervetuloa tutustumaan Sophie Mannerheimin kouluun ihan paikan päälle ja arvioimaan toimintamme tehokkuutta ja tuloksellisuutta. Kannattaa merkitä päivä jo nyt allakkaan.

Hyvä Pro Sophien jäsen.
Toimintamme ei ole mahdollista ilman jäsenkuntaamme. Antamasi tuki on erittäin tärkeä. Voimme auttaa koulupolulla lapsia ja nuoria, joille lisähaastetta tuo sairauden aiheuttamat fyysiset ja psyykkiset hidasteet. Voimme suunnata koulutustukea opettajille, jotka tarvitsevat tietoa, taitoa ja tukea arvokkaaseen tehtäväänsä.

Hallituksemme jäsenet Anna-Kaisa, Helena, Piia, Pirjo ja Topi ahkeroivat harkiten, että suuntaamme yhdistyksen tuen oikeisiin asioihin ja kohteisiin vastuullisesti. Kiitos kuluneesta vuodesta ja kaikkea hyvää vuodelle 2024.

Lämpimin terveisin Sirpa

Syyskirje 2023

Hyvä Pro Sophien jäsen

Syksy hiipii hiljalleen, muuttolinnut etsivät paluureittejään ja lehdet kellastuvat. Koulut ovat täydessä työn touhussa – samoin me Pro Sophiessa.

Perinteinen Teatteri Avoimien Ovien jäsenilta on torstaina 26.10. 2023 kello 17.15–20.00 ja teemamme on Taide ja luovuus näkyväksi – kohtaamisia kuvien takana.

Taiteilijavieraiksi olemme saaneet taiteilija Katriina Haikalan ja valokuvaaja Ville Juurikkalan. Toivon, että mahdollisimman moni Teistä tulee mukaan. Tuo tullessasi myös ystäviäsi, jotka mahdollisesti kiinnostuvat toiminnastamme ja erityisesti toimintamme tarkoituksesta.

Tuemme muuan muassa Sophie Mannerheimin koulun oppilaiden lukutaitoa ja kirjallisuuden tuntemusta sekä taide- ja taitoaineiden opiskelua kirja- ja välinehankinnoilla, taiteilijavierailuilla ja monilla koululaisten toivomilla tavoilla. Pro Sophien vapaaehtoiset lukukummit ovat koululla säännöllisesti lukemassa, luetuttamassa ja vuorovaikuttamassa. Jäsenmaksuilla ja lahjoituksilla voimme rikastaa sairaalakoulun oppilaiden opetusta elämän terveyshaasteiden keskellä.

YK:n sivuilla todetaan lukutaidon olevan ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Taide- ja taitoaineet puolestaan kehittävät oppimisedellytyksiä, sosiaalisia taitoja, myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja jäsentää maailmaa. Ne rikastavat ajattelun ja oppimisen taitoja sekä luovat pohjaa eettisen ajattelun kehittymiselle. Taide- ja taitoaineiden avulla monet oppimisen lukot ja sairauden aiheuttamat hidasteet avautuvat – melkein huomaamattaan oppii asioita, joita aiemmin on arkaillut ja pelännyt.

Teatteri Avoimien Ovien perinteisen tapahtuman tarkoituksena on luoda lämminhenkinen yhdessäolotilaisuus. Tapaatte myös runsaasti Sophien koulun henkilökuntaa ja kuulette välähdyksiä koulun arvoista, arjesta ja pedagogiikasta. Luonnollisesti toivomme saavamme uusiakin jäseniä tukemaan yhdistyksemme toiminta-ajatuksia.

 Oppilaita ei näy valokuvina sivuillamme eikä liioin koululaisten esityksinä tilaisuuksissamme, sillä Sophie Mannerheimin koulun oppilaat ovat sairaala- ja erityiskoulussa selvitäkseen vaativista terveyteen ja oppimisvaikeuksiin liittyvistä haasteista. He tarvitsevat rauhaa taklata kasvuhaasteita erinomaisen ja ammattitaitoisen henkilökunnan avulla.

Me Pro Sophiessa tuemme koulun toimintaa niillä osa-alueilla, jotka rikastuttavat oppilaiden koulunkäyntiä sekä helpottavat opettajien ja koulunkäyntiavustajien vastuullista työtä. Voimme toki nähdä oppilaiden tuotoksia tilaisuuksissamme ja jäsenpostissamme. Tämä kirsikkapuu on Sophie Mannerheimin koulun kevätjuhlakoriste, jonka oppilaat ovat suunnitelleet ja työstäneet aikuisten tuella.

Oikein hyvää syksyä Sinulle ja taidetapaamisiin lokakuussa – lämpimästi tervetuloa!

Sirpa

Kesäkirje 2023

Hyvä Pro Sophien jäsen

Kesää kohti on tänä keväänä hiivitty hitaasti ja arvokkaasti – kylmiä pakkasöitä riittää vielä toukokuullekin. Luonto heräilee pikkuhiljaa, silmut muuttuvat lehdiksi ja sinivuokotkin punnertavat maasta kauniina ja loistokkaina.

Pro Sophien kevät on kulunut energisesti ja innolla. Alkuvuodesta saimme kuulla YouTubesta Asta Raamin esityksen intuitiosta, ja Elisabeth Lahti puolestaan kertoi meille lempeästä sisusta. Esitykset olivat kaikkien Suomen sairaalaopetusyksiköiden ja yhdistyksemme jäsenten saavutettavissa muutaman viikon ajan. Toivottavasti ehdit katsoa ja nauttia.

Maaliskuussa oli vuosikokouksemme Sophie Mannerheimin koululla. Hallituksen uudeksi jäseneksi toivotettiin tervetulleeksi Helena Åhman, joka ryhtyi hoitamaan kulttuurivastaavan tehtävää. Varapuheenjohtajana ja taidevastaavana toimii Topi Ruotsalainen. Yhdistyksen sihteerinä ahkeroi Piia Ruutu, rahastonhoitajana Anna-Kaisa Kolu ja jäsenvastaavana Pirjo Moilanen, joka lähettelee Teille postit ja välittää viestinne hallitukselle osoitteessa prosophie@prosophie.fi. Perustajajäsenemme Roger Lindquist jätti ansiokkaan hallitustaipaleensa, mutta lupasi toimia edelleen ”nettimestarina” ja huolehtia www.prosophie.fi sivujen toiminnasta ja tietoliikenneasioista.

Koulun anomuksesta hallitus on päättänyt, että yhdistys hoitaa oppilaiden toukokuisen kevätretken kuljetuskustannukset sekä myöntää 10 stipendiä oppilaille kevätjuhlan yhteydessä lauantaina 3.6. Jos haluat tulla kanssani jakamaan stipendit ja nauttimaan koskettavan hienoista juhlista, laita ystävällisesti postia yhdistyksen osoitteeseen tai soita minulle numeroon 050-5677541.

Yhdistyksen lukukummitoiminta alkoi syksyllä 2022. Nyt keväällä kummimme Pirjo-Riitta Antvuori, Nanny Granfelt ja Riitta Keino ovat käyneet kerran kuukaudessa Sophien koululla lukemassa ja luetuttamassa lapsia ja nuoria. Koulun oppilaat ja aikuiset ovat ottaneet toiminnan omakseen ja toiminta jatkuu. Lukukummit kertovat, että kohtaamiset ovat tärkeitä, merkityksellistä ja taatusti antavat enemmän kuin ottavat. Kummit ja hallitus kiittävät rehtori Anna-Kaisa Lindquistia ja apulaisrehtori Pia Paakkaria sekä koulun koko yhteisöllisen lämmintä henkilökuntaa saumattoman mukavasta yhteistyöstä tässäkin toiminnassa. Jos olet kiinnostunut lukukummihommista, ota yhteys yhdistyksen sähköpostilla tai soita minulle.

Syksyllä kohtaamme perinteisesti teatteri Avoimissa Ovissa lokakuun 26. päivänä klo 17.00. Varaa päivä kalenteriisi ja kutsu ystäväsikin mukaan. Hallituksessa olemme jo hahmotelleet ohjelmaa ja lupaamme, että se on mielenkiintoinen – taiteesta on kysymys.

Tuemme oppilaiden taide- ja taitopainotteisia tapahtumia esim. taiteilijavierailujen muodossa. Oheisessa kuvassa on seinätaulu, jonka oppilaat ovat luoneet yhdessä kuvataiteilija Topi Ruotsalaisen ja erityisopettaja Riikka Vuorenmaan kanssa. Monenlaisia elämys- ja oppimisprojekteja haluamme mahdollistaa – oppilailta saamme syksyllä jälleen fiksuja toiveita, mitä he haluavat luoda ja kokea.

Avustamme myös valtakunnallisten sairaalaopetuspäivien toteutumisessa sekä Sophie Mannerheimin koulun henkilökunnan mahdollisimman monen jäsenen tilaisuutta osallistua marraskuussa Jyväskylän sairaalopetuspäiville, joissa on tarjolla erityisalan tietoa ja koulutusta sekä vuorovaikutusta kollegoiden  ja asiantuntijoiden kanssa.

Yhdistyksen jäsenmaksutuotot mahdollistavat suuren osan toiminnastamme. Lisäksi olemme saaneet lahjoituksia ja monet esiintyjämme ovat lahjoittaneet osaamisensa sairaalaopetusväelle, oppilaille ja yhdistyksemme tapahtumille. Siitä kiitos! Hallituksessa lupaamme, että käytämme erittäin huolellisesti varat Sophie Mannerheimin koulun ja valtakunnallisen sairaalaopetuksen tukemiseen.

Hyvä Pro Sophien jäsen, kiitos, kun olet mukana. Olemme tukena lapsille ja nuorille, jotka ansaitsevat hyvän tulevaisuuden. Sairaus on joskus hidaste – ei este! Oppilaiden kanssa työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat myös apuaikuisia, jotka tukevat heitä erityisosaamista ja -ymmärrystä vaativassa työssä.

Oikein hyvää loppukevättä ja suloista suvea.

Sirpa

Joulukirje 2022

Hyvät Pro Sophien jäsenet,

Yhdistyksen kymmenes toimintavuosi on lopuillaan ja saimme kahden vuoden kokoontumistauon jälkeen tavata toisiamme teatteri Avoimissa Ovissa marraskuussa. Kymmenen vuotta Pro Sophien puheenjohtajan tehtävää suurella sydämellä ja ahkeruudella hoitanut Pirjo-Riitta Antvuori kukitettiin kiitoksin Pro Sophien kunniapuheenjohtajaksi.

Saimme nauttia kirjailija Sirpa Kähkösen, sellotaiteilija Helena Plathánin ja muusikko, lauluntekijä J. Karjalaisen yhdistykselle lahjoittamistaan koskettavista ja mieleenpainuvista esityksistä. Tilaisuuttamme luotsasi ja Karjalaista haastatteli yhdistyksen hallituksen jäsen Anna-Kaisa Kolu.

Suomessa on 25 sairaalaopetusyksikköä, joissa työskentelee yhteensä 375 henkilöä eli rehtoreita, erityisopettajia ja koulunkäyntiavustajia. Erityissairaanhoidossa on peruskouluikäisiä potilaita keskimäärin 4000 vuodessa. Opettajan työ on todella moniammatillista työskentelyä sairaalan henkilöstön, oppilaan oman koulun, huoltajien ja kunnan opetustoimen kanssa. Sairaalaopetus on marginaalitoimintaa, jonka erityistarpeet vaativat puolestapuhujia. Kuusi innokasta perustajajäsentä laati syntysanat yhdistyksellemme kokouksessa 7.11.2012 – nyt meitä on 136. Jos Sinä tiedät ihmisiä, jotka innostuvat toiminnastamme, kutsu heidät mukaan jäseneksemme. Jos tiedät, että joku tuttavasi miettii lahjoituskohdetta, yhdistyksemme lupaa käyttää summan vastuullisesti ja lyhentämättömänä sairaalaopetustoiminnan ”täsmätarpeisiin”, joihin ei löydy varoja valtionavusta tai kunnan opetustoimen määrärahoista.

Sophie Mannerheimin koulun pitkäaikainen rehtori ja yhdistyksen yhteistyökumppani Marja-Liisa Autio siirtyi eläkkeelle marraskuussa ja meillä oli ilo toivottaa juhlassamme hänet tervetulleeksi yhdistyksemme uudeksi jäseneksi. Koulun rehtoriksi on valittu 1.1.2023 lukien erityis- ja sairaalaopetuksen moniosaaja Anna-Kaisa Lindquist. Lämpimät onnittelut sekä voimia ja iloa vaativaan tehtävään.

Juhlassamme Sophie Mannerheimin koulun va. rehtori Pia Paakkari ja vs. apulaisrehtori Riikka Vuorenmaa kertoivat sairaalakoulun erityisestä arjesta monine arkipäivän sattumuksineen. Heidän puheestaan saimme kuvan, että erityissairaanhoidossa olevien oppilaiden opetuksessa tarvitaan erityisherkkyyttä, laaja-alaista pedagogista osaamista sekä spesiaalitietoa sairauden vaikutuksesta oppimiseen ja vuorovaikutukseen. Näimme kuvia koulun ja yhdistyksemme yhteistyöstä vuosien varrella sekä koskettavan filmin erään oppilaan toipumisesta vakavasta sairaudesta. Tämä nuori tyttö kehotti meitä loppusanoissaan muistamaan toivon ja toiveikkuuden. Siinä on läksyä meille kaikille tässä ajassa.

Yhdistys on tukenut kuluvana vuonna oppilaiden pajapäiviä, retkiä ja stipenditoimintaa. Olemme suunnanneet merkittävän avustuksen koulun taide-, taito- ja kirjahankintoihin. Yhdistyksen ja koulun yhteinen lukukummihanke käynnistyi ja ensimmäiset Pro Sophien lukukummit ovat Pirjo-Riitta Antvuori, Nanny Granfelt ja Riitta Keino.

Koulun henkilöstölle olemme myöntäneet avustuksia koulutuksiin sekä mahdollisuuteen osallistua valtakunnallisille sairaalaopetuspäiville. Vuonna 2023 on jo suunnitelmissamme koulutusvideoita, joihin saamme asiantuntijaluennot intuitiotutkijalta, taiteen tohtori Asta Raamilta ja sisututkijalta, tekniikan tohtori Elisabeth Lahdelta. Nämä asiantuntijaluennot välittyvät Suomen kaikkiin 25 sairaalaopetusyksikköön sekä yhdistyksemme jäsenille tietokirjailija ja tietoturvaosaaja Petteri Järvisen avulla.

Kiitos tästä vuodesta, hyvä Pro Sophien jäsen ja toivoa vuodelle 2023. Tutkimuksissa todetaan, että ihmiset, jotka käyttävä aikaansa hyväntekeväisyystoimintaan, kokevat elämänsä merkitykselliseksi ja onnelliseksi.

Lämpimin terveisin Sirpa

Puheenjohtajan kirje – Kesä 2022

Hyvä Pro Sophien jäsen,

Oheinen kuva on Sophie Mannerheimin koulun School Breaks -musiikkitapahtumasta, joka järjestettiin huhtikuun lopussa:  ”live-tapahtuma” – ensimmäinen laatuaan pitkiin, pitkiin aikoihin. Yhdistyksemme huolehti esiintyjien palkkioista ja apulaisrehtori Pia Paakkarin mukaan oppilaat ja henkilökunta nauttivat täysin siemauksin kulttuuriannista.

Myös kevätjuhlat toteutuivat koululla perinteiseen tapaan, ja Pro Sophien sihteerimme Piia Ruutu kävi jakamassa stipendit. Hän kertoi, että koululla oli todella onnistuneet ja ihanat kevätjuhlat, joissa oli upeaa olla mukana.

Yhdistyksen hallitus on suunnitellut innolla tässä lomien kynnyksellä syksyn toimintaamme: täytämme marraskuussa kymmenen vuotta ja sitä merkkipaalua on syytä erityisesti juhlistaa.

Syyskuussa järjestämme ylimääräisen yhdistyksen kokouksen pienien sääntömuutosten tiimoilta.     Pääsemme silloin pitämään kokouksemme Sophie Mannerheimin koululla. Luvassa on ajankohtaistietoa koulun kuulumisista ja lämmintä yhdessäoloa jäsenistömme kanssa. Tule ideoimaan kanssamme yhdistyksen seuraavien vuosien tavoitteita ja toimintaa.

Syksyllä käynnistämme vapaaehtoiskoulutuksen Sophien koulun ”lukukummeiksi”. Tarkoituksena on, että yhdistyksemme jäsenet ja jäsenten ystävät ovat kerran viikossa pari tuntia kerrallaan motivoimassa oppilaita yhdessä koulun henkilökunnan kanssa lukemisen ja kirjallisuuden saloihin. Toimintaa suunnittelevat hallituksen jäsenet Piia Ruutu ja Anna-Kaisa Kolu sekä Sophien apulaisrehtori Pia Paakkari –  kuulette tästäkin lisää yhdistyksen syyskokouksessa.

Varsinainen 10-vuotisjuhla pidetään teatteri Avoimissa Ovissa 9.11.2022 kello 17.00–20.00. Juhlapuhujaksemme on lupautunut kirjailijaliiton puheenjohtaja, kirjailija Sirpa Kähkönen. Paljon muutakin ohjelmaa on luvassa kulttuurin, taiteen ja kirjallisuuden teemoista. Tule siis mukaan juhlimaan.

Haluan kiittää edellistä puheenjohtajaamme ja perustajajäsentämme Pirjo-Riitta Antvuorta hienosta urakasta, jonka hän on tehnyt Pro Sophielle 2012–2022. Samalla kiitän hallituksen jäseniämme Leenamaija, Pirjoa, Piia, Anna-Kaisaa, Rogeria ja Topia ahkerasta, innokkaasta ja iloisesta työskentelystä.

Kiitos Sinulle, että olet jäsenemme ja tuet sairaalaopetuksen oppilaiden koulupolkua sekä henkilöstön koulutusta ja jaksamista. Se on juuri nyt entistäkin tärkeämpää, kun globaalit kriisit koettelevat aiheuttaen myös lapsille ja nuorille ahdistusta, huolta, sairautta, yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Nyt olemme keskellä Suomen suvea. Luonto on kauneimmillaan tarjoten rentoutuksen ja virkistyksen läheteitä mökillä, merellä, järvillä, metsässä ja kaupungissa. Oikein nautinnollista ja rentouttavaa kesäaikaa.

Lämpimin terveisin,

Sirpa

Sirpa Lautjärvi

puheenjohtaja